Sloup Nejsvětější Trojice

Morový sloup Nejsvětější trojice Kde: Horní náměstí
Kdy: 1716-1754
Výška: 35 m

Pouhých dvanáct českých měst se může pyšnit tím, že je nějaká z jeho památek zapsána na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Olomouc je jedním z nich. Barokní sloup Nejsvětější Trojice, který zná každý Olomoučan jako dominantu Horního náměstí, se na seznamu nejvýznačnějších světových památek objevil před deseti lety, v listopadu roku 2000.

Výstavba sloupu začala v roce 1716 a trvala bezmála čtyřicet let. Sloup během této doby vyrostl do kolosálních rozměrů. Pětatřicet metrů vysoké sousoší je dodnes tím vůbec nejvyšším nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Jeho základna v sobě dokonce ukrývá malou kapli, v níž v minulosti probíhaly bohoslužby.

Desítky soch, stovky reliéfů, tisíce zlatých

Na sloupu je nespočet drobných sochařských děl a reliéfů, osmnáct soch světců (kupříkladu Cyril a Metoděj, sv. Blažej, sv. Vojtěch sv. Jan Nepomucký nebo Jan Kapistrán), dvanáct světlonošů, šest velkých reliéfů apoštolů, sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice. Posledně zmíněná sousoší jsou z mědi a zlata. Pozlaceno je i mnoho detailů po celém sloupu. Stavba sloupu tehdy vyšla na astronomických 150 000 zlatých.

Na jednotlivých patrech morového sloupu se nacházejí symboly kostelů sv. Petra, Václava a Mořice, sochy a reliéfy světců a ochránců Moravy. Ve vnitřní kapli, která bývá v létě v určité hodiny otevřená, najdete barokní reliéfy, znázorňující Kaina a Ábela, Noeho, Abraháma a Izáka či Ježíše.

Na výstavbě sloupu se podílelo mnoho význačných olomouckých umělců. Od roku 1716 až do své smrti v roce 1733 na něm pracoval známý olomoucký kameník a autor mnoha městských barokních kašen Václav Render (1669 - 1733). Po něm práce vedli kameničtí mistři František Thoneck (1701 - 1738) Václav (1692 - 1738) a Ignác (1719 - 1778) Rokyčtí a po nich August Shulz (1724-?). Celkem třicet šest soch a dvanáct reliéfů je odkazem výjimečného sochaře Ondřeje Zahnera (1709 - 1752). Po jeho smrti se práce na sousoší ujal Zahnerův žák František Scherhauf (1724 - 1792). Vrcholovou sochu Nejsvětější Trojice vyrobil z mědi a pozlatil v ohni olomoucký zlatník Šimon Forstner.

Teprve v roce 1754 umělci sloup dokončili a za přítomnosti císařovny Marie Terezie s manželem ho vysvětil kardinál Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu (1698-1758). Na slavnostní představení sloupu upomíná i nápis:

   Morový sloup Nejsvětější trojicetrIVnI VeroqVe Deo
   praesentIbVs aVgVstIs
   franCIsCo atqVe theresIa
   CoLossVs Iste
   a CardinaLe troIer
   ConseCratVs 9. sept.

   Trojjedinému a pravému Bohu
   za přítomnosti veličenstev
   Františka a Terezie
   tento velikán kardinálem Troyerem
   posvěcen 9. září

Čtyři roky po dokončení sloupu, v roce 1758, Olomouc oblehla pruská armáda. Město bylo intenzivně odstřelováno a pruští vojáci využili přes třicet metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice k zaměřování svých děl. Když bylo sousoší pruskou artilerií několikrát zasaženo, vyšli podle jedné z olomouckých pověstí Olomoučané za hradby a žádali pruského generála Jamese Keitha, aby jejich milovaný sloup ušetřil. Generál jejich přání vyhověl. Po válce byl morový sloup opraven a na památku této události byla do jeho dříku zasazena napodobenina dělové koule. Vidět ji můžete dodnes.

Celé sousoší bylo několikrát restaurováno. V roce 1944, v rámci válečné ochrany památek, byly pořízeny sádrové odlitky všech jeho soch a reliéfů. To přišlo vhod už o necelý rok později, kdy sloup poškodily střepiny z granátů ruské armády. Památka potom mohla být bez těžkostí uvedena do původní podoby.

Partnerské weby: - Arménský Dům - Portál Antika - Dobrá čajovna Olomouc - Divadlo Tramtarie - www.jirkapanek.cz - Arcidiecézní muzeum Olomouc  - MOF´s - Dům dětí a mládeže Olomouc - Poznávej.eu - Masáže,dárky,zážitky - Katalog ověřených kempů v ČR a SR - Koupaliště - Pohlednice Olomouc - Umělecký fotograf Kamil Vykopal - Moravské divadlo Olomouc - Akce v Olomouci - Arcibiskupský palác v Olomouci

        

Kadidla a Vykuřovadla

Kadidla a Vykuřovadla

Google Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Počasí pro Olomoucko

Novinky z vašeho města

Chcete být informováni o aktuálním dění ve vašem městě? Přihlaste se k odběru novinek z Portálu Olomouc!